wat is een organisatieopstelling en systemisch coachen?

Door een organisatieopstelling worden onderliggende dynamieken visueel zichtbaar gemaakt. Het is een krachtig middel om patronen in een korte tijd helder te krijgen, te ervaren waar het stagneert en te komen tot de oplossing van een hulpvraag. Werken met organisatieopstellingen en systemisch coachen zet aan tot bewustwordingsprocessen en ontwikkelingsprocessen binnen organisaties.

Wat doet een organisatieopstelling en systemisch coachen?

Een organisatieopstelling maakt belangrijke informatie binnen een team of organisatie inzichtelijk. Het helpt om een positieve en goed op elkaar afgestemde samenwerking te bevorderen, verbeteren of behouden. Door de dynamiek visueel inzichtelijk te maken en van een afstandje te bekijken komen (onderliggende) problematieken aan het licht en wordt een gewenste verandering in gang gezet.

Welk resultaat kun je verwachten?

Onze manier van werken levert het volgende op:

  • Een gedreven team met gewaardeerde medewerkers
  • Een positieve klant/cliënt beleving
  • Een gezond organisatieresultaat

Begin klein met je eigen team

Waar wij spreken over een organisatie kan dit ook een deel van een organisatie zijn of een team. Door te werken aan je team versterk je de organisatie. Op een team heb je meer invloed dan op het hele systeem, dus verbeter de wereld begin bij jezelf.

Iedereen is onderdeel van het systeem

Opstellingenwerk, ook wel systemisch werk genoemd, maakt zichtbaar dat iedereen onderdeel is van een systeem. Binnen dit systeem heeft iedereen een beperkte vrijheid (ofwel past zich aan), omdat de dynamiek van het teamsysteem overheerst. Je kunt het vergelijken met een zwerm vogels: jij kunt zelf wel bewegen, maar het geheel gaat een bepaalde kant op. Kortom, je neemt je eigen dynamiek mee, maar je hebt ook te maken met systeemdynamiek.

Het niet zichtbare wordt zichtbaar

Binnen een team zijn dingen vaak niet zichtbaar, maar wel voelbaar en tegenwerkend. Juist een organisatieopstelling maakt dit zichtbaar. Slechts dan kan het erkend en verwerkt worden. Deze verwerking is noodzakelijk om vooruit te kunnen bewegen naar de gewenste nieuwe vorm en manier van samenwerken. Het mooie is, dat wat verandert tijdens de opstelling doorwerkt op de werkvloer.

Niet zwaar, maar helder, concreet en luchtig

Het maken van een opstelling is een vorm van psychotherapie, waarvan Bert Hellinger de grondlegger is. Vaak veronderstellen leidinggevenden dat het daarom om een forse interventie gaat en wordt dit als een zwaar traject gezien. Het is echter een heldere, zeer concrete vorm van werken, die wij bovendien op een luchtige maar wel eerlijke manier begeleiden. Het hoeft niet alleen te gaan om grote issues binnen teams. In het kader van evalueren, afstemmen, innoveren en ontwikkelen kan ook een hulpvraag gesteld worden. Of alles ‘loopt wel lekker’ en waar staan we nu en waar willen we naartoe in de toekomst kan ook een vraag zijn.

Snel resultaat

Daarnaast is het een effectieve manier van werken, waarbij je ter plekke aan de slag gaat en ‘opgeruimd’ naar buiten gaat. Door deze niet rationele manier van werken, bereik je sneller resultaat dan dat je achter de vergadertafel blijft zitten.

“Ons ziekteverzuim is gedaald van een torenhoge 15% naar 4%. Schijnwerp hielp ons de oorzaak van het verzuim aan te pakken.”

Sandra, teamleider.