waarom werken wij op deze manier?

Organisatieopstellingen werken niet via de ratio maar door middel van het onderbewuste. Hierdoor wordt alles zichtbaar wat gezien wil worden. Vaak zijn problemen in een team symptomen van onderliggende patronen en structuren. Door echt naar de kern van het probleem te gaan en daar een verandering in te zetten, zal op alle lagen en in alle hoeken van de organisatie de verandering positief doorwerken.

Een opstelling laat zien wat er speelt

Als begeleiders kunnen we niet van tevoren bepalen wat er wel en niet zichtbaar wordt. We spreken en bevragen openhartig, zonder oordeel. Dit doen we met respect voor iedereen. Een gevoelige snaar kan daarbij geraakt worden, waarbij onze ervaring is dat juist dit de belangrijke kern raakt. Uiteraard werken we in een veilige omgeving met heldere kaders.

Verborgen agenda’s

Wanneer bijvoorbeeld verborgen agenda’s vanuit teamleden of management aan het licht komen, kan de verandering optreden. Tegelijkertijd is onze ervaring dat opstellingen altijd precies het juiste laten zien en dat iedereen ook altijd de informatie aankan. De intentie is namelijk altijd een positieve vooruit waartse beweging naar een gewenst resultaat.

Concreet resultaat, maar hoe dan

De ervaring leert dat deelnemers, hoe down to earth ook, regelmatig versteld staan van wat er gebeurt tijdens een opstelling. Een opstelling is dan ook helemaal niet wollig of vaag, maar kan niet altijd begrepen worden vanuit het verstand. Echter het resultaat is wat telt en dat is concreet en de verandering is merkbaar.

“Ik ben zelf goed in staat om mijn team te coachen en te begeleiden in alle team vraagstukken. Er speelt echter iets waar ik geen grip op heb en telkens tot discussie leidt in het team.”

aldus teamleider John.

Waarom zou je een teamopstelling willen doen?

Stop met praten en denken

Wanneer praten en denken over een probleem geen oplossing meer biedt, geeft een opstelling verrassende inzichten door het anders te belichten. Zeker niet te vergelijken met een vergadering of training, waarbij het vinden van een oplossing vooral gericht is op denken en praten over de symptomen die aan de oppervlakte zichtbaar zijn.

Klassiek onder controle houden

Het gevolg van deze klassieke manier van werken kan zijn dat nieuwe protocollen geschreven worden, of projectgroepen opgestart worden om alles weer onder controle te krijgen. Echter, wanneer de diepere oorzaken niet gezien en erkend worden, verandert er in essentie niet veel en blijft het probleem zich herhalen.

Hulpvragen

Mogelijk zit je als team of teamleider met een aantal hulpvragen waarmee we je kunnen helpen. Geen enkele vraag is ons vreemd. Dat het je bezig houdt kan betekenen dat je jouw hoofd al gebroken hebt over het antwoord. Bel dus gerust wanneer je jouw vraag vanuit alle kanten wilt laten belichten.

  • Hoe kunnen we als team nog effectiever samenwerken?
  • Hoe krijgen we terugkerende dilemma’s/conflicten opgelost?
  • Hoe komt het project eindelijk goed van de grond?
  • Hoe krijg ik mijn team gezond en gemotiveerd aanwezig?

Dit kan efficiënter

Regelmatig komt het voor dat teams jaren praten over onderwerpen waar ze moeite mee hebben, zonder hierin vooruitgang te boeken. Door een opstelling worden onderliggende thema’s en dynamieken inzichtelijk. Na één sessie doorbreken we onderliggende patronen waardoor de gewenste verandering begint. Gekscherend zeggen we wel eens; ‘hier kun je niet tegenop praten’.